CHMEL spol. s r.o.

IČ: 045 07 282, DIČ: CZ04507282
Sídlo firmy: Anny Letenské 1120/17,
Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní adresa: Chomutovská 3137, 438 01, Žatec

Projekt Program Rozvoje Venkova

Předmětem realizace projektu je nákup Jednořadového sázecího stroje na chmel. Daný stroj umožní významné úspory času a pracovní síly, mechanizovaných prací a tím významné zkrácení etapy výsadby s dopadem na ekonomické zatížení procesu. Dalším cílem je snížení emisí CO2 a úspory PHM. Díky využití jednořadového sázecího stroje rovněž dojde ke zpřesnění výsadby, v návaznosti na vzcházení nového porostu(rozteče rostlin, hloubka výsadby atd.) Stroj zároveň zvýší konkurenceschopnost společnosti při pěstování chmele.

[Kontaktní adresa na mapy.cz] [Obchodní rejstřík] [Živnostenský rejstřík] [Rejstřík ekonomických subjektů]

spolupracujeme s [ARIX a.s.]