Farma Limousine s.r.o.

IČ: 045 07 282, DIČ: CZ04507282
Sídlo firmy: Anny Letenské 1120/17,
Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní adresa: Pochvalov 16, 270 55

Projekt Modernizace a rozvoj zemědělského podniku

Předmětem realizace projektu je modernizace a rozšíření vybavení pro zemědělskou výrobu. Jedná se o celý komplex opatření spočívající v náhradě stávajícího neseného mulčovače pro podsekávání pastvin a dále pořízení nových pastevních brán, příkrmišť pro telata, žlabů pro telata a fixačního čela pro skot.

Výsledkem celého projektu je kvalitativní posun v chovu skotu, zvýšení hospodárnosti, efektivnosti a rovněž bezpečnosti.

[Kontaktní adresa na mapy.cz] [Obchodní rejstřík] [Živnostenský rejstřík] [Rejstřík ekonomických subjektů]

spolupracujeme s [CHMEL spol. s r.o.]
spolupracujeme s [ARIX a.s.]
naší novou webovou prezentaci naleznete také na webu [Limousine.farm]